21. 12. 2011

Indy - po cca 1 roku / Indy 1 year old

"Poďme už von, treba oňuchať a obrechať celé sídlisko"

Ďakujeme za lásku a radosť, ktorú ponúkaš malý kamoš!


BONUS (zničený Indy :o)
Žiadne komentáre: